Banu Çiçək Pərilər Diyarında

Müəllif: Ufuk Tufan

Banu Çiçək  və  rəfiqələri 10-12 yaşındadırlar. Sincaqbları xilas edərkən müxtəlif hadisələrlə üzləşirlər. Macəra dolu bu nağılda uşaqlar, Mərhəmətli olmaq, Nikbin olmaq, Heyvan sevgisi, Təbiəti qorumaq, Fədakarlıq kimi müsbət mənəvi keyfiyyətlər öyrənirlər.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);