Ramazan Gündəliyim-Yeni Kitab!

Səhifə sayı: 100 səh.

Daxili səhifələr: Rəngli, şəkilli, keyfiyyətli vərəq, nəfis tərtibat.

Üz qabığı: Rəngli, illüstrasiyalı, lak.  

Kitabda bir ay boyunca hər gün edəcəyiniz faydalı əməllər toplanmışdır. Hər gün üçün xüsusi ayrılmış səhifələrdə müxtəlif biliklər, məlumatlar da vardır. Hər əməli yerinə yetirdikcə qarşısındakı boş çərçivədə qeyd etməklə (30 gün) 1 ay boyunca özünüzü xeyirlə məşğul edəcəksiniz.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);