Ramazan töhfəmiz! Balacalara! Boyama (+2 yaş)

Ramazan ayında biz lap balacaları da düşündük!

Boyama kitabçası – Müqəddəs Ramazan ayına həsr edilmişdir.
Hər səhifəsində Ramazan ayının daxil olduğu gündən, ayın sonuna qədər edilən əməllər təsvir edilmişdir. Bu kitabçada aydın rəng və görünüşə malik olan təsvirlərə baxmaqla, balacaların rəngsiz olan şəkilləri asanlıqla rəngləmək imkanı olacaqdır. Boyama kitabçası – Müqəddəs Ramazan ayına həsr edilmişdir.

Bu yalnız boyama kitabçası olmayıb, lap kiçik yaşlarından uşaqlara Ramazan ayını sevdirmək, ay ərzində edilən əməllər haqqında təsəvvür yaratmaq məqsədi daşıyır. Həmçinin hər səhifəsində iki hərfi rəngləməklə, onlarda Quran hərflərini öyrənməyə təməl qoymuş olur.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);