Yeni Kitab! Qorxmaz bir MACƏRA

Əxlaq hekayələri. Uşaqlar üçün. 45 Ayə. Hekayələrə əlavə olaraq şeirlər. Şəkilli, Rəngli, keyfiyyətli vərəq və tərtibat, 230 səh, qalın qabıq.

Qorxmaz, cəsarətli, qalib olmağı hər biriniz istəyərsiniz. Bütün bunlara fiziki güclə deyil, ruhun gücü ilə, mənəvi keyfiyyətlərlə nail olmağın mümkünlüyünü anlatılmışdır. Kitabın qəhrəmanı Qorxmazın başına gələn
macəra dolu hekayələri oxuduqca ən üstün keyfiyyətlərə və əxlaqa sahib olacaqsınız. 

Qurani-Kərimin ayələri sayəsində yaxşılıq etməyi, dürüstlüyü, gözəl əxlaqlı olmağı öyrənirik. Ayələr sayəsində güclü və özgüvənli olmağın qəzəb, hirs, fiziki şiddətdə deyil, cəsarət, ədalət, haqq, mülayimlik, doğruluqda olduğunu öyrənir
və gözəl əxlaqa sahib oluruq. Bu səbəblə “Qorxmaz bir Macəra” kitabında qəhrəmanımız Qorxmazın timsalında bütün bunları öyrətməyə çalışdıq. Yaradanın gözəl sözlərini bu macəra dolu hekayələrdə sizə anlatdıq. Zövqlə oxumanız üçün hekayələri illüstrasiyalarla bəzədik. Macəra dolu hekayələri maraqla oxuyarkən, qorxmaz olmağın əsl sirrlərini öyrənəcək, həyatınız boyunca Qurani-Kərim ayələrini rəhbər tutmaqla həm özünüz xoşbəxt yaşayacaq, həm də ətrafınızdakılara örnək olacaqsınız.

Kitabdakı hər bir hekayə uşaq psixologiyasını nəzərə alaraq valideynləri övladları ilə düzgün və sağlam rəftar etməyə, onlara sevgi ötürməyə səsləyir. Uşaqların ruhunun sağlam olmasının valideynlərin söz və davranışlarından asılı olduğunu hər hekayədə çatdırılmışdır.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);