“Peyğəmbərlər” kitabı

21.00 AZN

“Peyğəmbərlər” (uşaqlar üçün) — Uşaqlar üçün yazılmış kitabda Qurani- Kərimdə haqqında danışılan bütün peyğəmbərlərin həyatını əks etdirən hekayələr yer almışdır. Hər bir hekayənin özünə aid təsvir edilmiş illüstrasiyaları vardır. Bu övladlarınızın oxuduqlarını fikirlərində daha yaxşı canlandırmalarına kömək edir. Hər peyğəmbərin həyatını əhatə edən şeirlər də kitabda yer almışdır. Kitabdakı krassvordlar tarixi məlumatların yaddaşda həkk edilməsinə yardım edir. Kitabın sonundakı mənbə bölməsində hər bir hadisənin Qurani- Kərimdəki ayələrlə isnadı qeyd edilmişdir. Lüğət bölməsində isə terminlərin izahı verilmişdir. Qalın üzlü, nəfis tərtibatlı, rəngli, illüstrasiyalı bu kitab çox səhifəli olsa da uşaqlarınız onu oxumaqdan yorulmayacaqlar. Kitab 10 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Məlumat: 208 səh. qalın qabıq üzlü, rəngli, şəkilli Kateqoriya İD kod:855