ŞUŞA FƏTHİ KİTABI- ŞAGİRDLƏRİN DƏRSLİKLƏRİNDƏ

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 8 -ci sinif «Azərbaycan dili» dərsliyinə «Şuşa fəthi» kitabından «Şuşanın Körpə Qartalı» hekayəsi salındı. Artıq ölkəmizin bütün şagirdləri Şuşanın alınmasında şücaət göstərmiş igidlərimizi bizim bu hekayə səbəbi ilə daha yaxşı tanıyacaqlar. Dərslikdə hekayəmizə ayrılmış hissədə şagirdlər hekayəni tam dərindən mənimsəməklə «Şuşa fəthi» kitabımızdakı digər qəhrəmanların hekayəsini oxumağa da maraqları artacaqdır. Qeyd edək ki, «Şuşanın Körpə Qartalı» hekayəsi  Şuşa döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmiş Qubat Əliyev haqqındadır. Kitabda daha 15 Şuşa qazisi və şəhidinin real hekayələri vardır. Xatırladaq ki, uşaq yazarı Çinarə Köçərlinin qələmə aldığı «Şuşa Fəthi»kitabı müəllifin «44 Gün Qarabağda»uşaqlar üçün hekayələr kitabının ikinci cildidir. Birinci cilddə Zəfər tarixinə aid bütün hekayələr, ikinci cilddə isə Şuşa döyüşlərinə aid hekayələr real qəhrəmanların timsalında maraqlı, uşaqların anlayacağı dildə yazılmışdır. Kitabları saytımızdan sifariş edə bilərsiniz. 

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);