BALACA RİYAZİYYATÇI (4-5 yaş)

Müəllif: Gülarə Rüstəmova. 80 səh. Rəngli, şəkilli, 4-5 yaşlı uşaqlar üçün.

Kitab 4-5 yaşlı uşaqların sadə riyazi təsəvvürlərini formalaşdırmaq məqsədi daşıyır. Kitab məktə-
bəqədər tərbiyə və təlim müəssisələrinin tərbiyəçiləri və valideynlər üçün nəzərdə tutulub.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);