Ting.az veb saytına xoş gəlmisiniz!

KİTABLAR

ƏSMAÜL -HÜSNA KİTABI

ƏSMAÜL -HÜSNA KİTABI

Kitabdakı hekayələrin hər biri Allahın doxsan doqquz adından birini  uşaqlara sevəcəkləri şəkildə izah edir. Hər bir hekayədə canlı varlıqların personajları verilməklə,  onların sərgüzəştləri, rastlaşdıqları hadisələr, həyat tərzləri vasitəsilə adın mənası uşaqlara aydın şəkildə çatdırılmışdır. Hər hekayənin sonunda öyrədilən əsmaül hüsnaya aid şeir verilmişdir. Kitabda hər…

Ətraflı

Yeni nəşr- 1000 Sual-Cavab Qurani-Kərimdən

Yeni nəşr- 1000 Sual-Cavab Qurani-Kərimdən

Qısa zamanda oxucuların rəğbət və sevgisini qazanmış «1000 Sual-Cavab Qurani — Kərimdən» kitabının II nəşri işıq üzü gördü! Kitab 1000 sualdan ibarət test şəklində tərtib edilmişdir.  Sualların düzgün cavabları Qurani-Kərimə isnad edilərək verilmişdir. Burada məqsəd Qurani-Kərimi öyrədən elmi dərin şəkildə maraqlı və asan yolla insanlara…

Ətraflı

ƏRƏB DİLİ 2-Cİ SİNİF-İŞ DƏFTƏRİ

ƏRƏB DİLİ 2-Cİ SİNİF-İŞ DƏFTƏRİ

Bu iş dəftəri- Bir ilkdir! Ərəb dilində rahat şəkildə danışıq qaydasını, ünsiyyət qurmağı mükəmməl şəkildə öyrədən «Ərəb Dili 2» dərsliyində olan bütün tapşırıqları işləmək üçün yazı şəklində tapşırıqlardan ibarətdir. Hər dərsində ərəb dilinin qrammatikası, yeni sözlər, cümlə qurmaq qaydasına aid tapşırıqlar verilmişdir ki, yazdıqca öyrənilənlər…

Ətraflı

Ərəb Dili 2-ci sinif- Dərslik

Ərəb Dili 2-ci sinif- Dərslik

Bu kitab- Bir ilkdir! Ərəb dilində rahat şəkildə danışıq qaydasını, ünsiyyət qurmağı mükəmməl şəkildə öyrədir. Hər dərsində ərəb dilinin qrammatikası, yeni sözlər, cümlə qurmaq qaydası öyrədildikdən sonra tapşırıqlarla möhkəmləndirilir. Hər dərs ayrı-ayrı mövzulardan ibarət olmaqla gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz sözlər, cümlələri öyrədir. Hər yeni sözün…

Ətraflı

Yeni Kitab! 40 HEKAYƏ Aytəmiz

Yeni Kitab! 40 HEKAYƏ Aytəmiz

Ədəb və nəzakət qaydalarına uyğun davranmaq, sağlamlığı qorumaq, təmizlik və gigiyenamıza əməl etmək,  gündəlik həyat vərdişlərini düzgün bilmək, olduğumuz məkanın təmizliyinə riayət etmək, ağız dadımıza uyğun yeməkləri bişirmək bacarığına yiyiələnmək hər kəsin bilməli olduğu qaydalardır. Bu qaydaları övladlarına öyrətmək valideynlərin vəzifəsidir. Lakin bütün bu işlərdə…

Ətraflı