Ting.az veb saytına xoş gəlmisiniz!

KİTABLAR

Yeni Kitab! 40 HEKAYƏ Aytəmiz

Yeni Kitab! 40 HEKAYƏ Aytəmiz

Ədəb və nəzakət qaydalarına uyğun davranmaq, sağlamlığı qorumaq, təmizlik və gigiyenamıza əməl etmək,  gündəlik həyat vərdişlərini düzgün bilmək, olduğumuz məkanın təmizliyinə riayət etmək, ağız dadımıza uyğun yeməkləri bişirmək bacarığına yiyiələnmək hər kəsin bilməli olduğu qaydalardır. Bu qaydaları övladlarına öyrətmək valideynlərin vəzifəsidir. Lakin bütün bu işlərdə…

Ətraflı

İSLAMDA ƏXLAQ — I və II CILD

İSLAMDA ƏXLAQ — I və II CILD

Yeni kitab!  Yeniyetmə və böyüklər üçün! Ədəblə əqidə və iman bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Ədəbli olmaq — müsəlmanın boynuna düşən vəzifələrdəndir. Çünki insandan Rəbbinə, insanlara və özünə qarşı daima ədəbli olmaq tələb olunur. Məhz buna görə əxlaqında naqisliyi olan müsəlmanın əqidəsində də naqislik vardır. İslam…

Ətraflı

Yeni kitab- Quruluş Osman (Tarixi Roman)

Yeni kitab- Quruluş Osman (Tarixi Roman)

1281-ci ilin sentyabr ayıdır. Qayı tayfasının başçısı Ərtoğrul Qazi 93 yaşında vəfat etmişdir və hamı Qayı elinin yeni rəhbərinin kim olacağını öyrənmək istəyir. Beləliklə, yuxular vasitəsilə barəsində muştuluq verilən Osman Qazinin Qayı tayfasının başçısı olmasından getdikcə genişlənərək sərhəd bəyliyinə, sərhəd bəyliyindən sancaq bəyliyinə və nəhayət,…

Ətraflı

ƏRTOĞRUL BƏY VƏ QAYILAR

ƏRTOĞRUL BƏY VƏ QAYILAR

   TARİXİ ROMAN. UŞAQLAR VƏ YENİYETMƏLƏR ÜÇÜN.   1200-cü ilə az qalmış Asiyanın qərbində böyük bir güc doğulmağa başlamışdı. Avropalıların tatarlar, Asiya xalqlarının isə moğollar adlandırdığı bu qəbilənin ən nəzərəçarpan xüsusiyyətləri arasında daim ətrafa yayılmaq, keçdiyi hər yeri istila etmək və çoxlu qan tökmək vardı. Moğolların…

Ətraflı

ŞUŞA FƏTHİ 44 Gün Qarabağda II cild

ŞUŞA FƏTHİ 44 Gün Qarabağda II cild

Hekayələr. Uşaqlar üçün. Sizə təqdim etdiyimiz bu kitabda Şuşa şəhərinin azad edilməsi uğrunda döyüşmüş igidlərimizin qəhrəmanlıqları haqqında onların öz övladlarının, qardaşı və ya bacısı övladlarının söylədikləri hekayə şəklində yazılmışdır. Şuşanın fəth edilməsinə səbəb olan fatehlərin başına gələnlər uşaqların dili ilə anladılmışdır. Hekayələrin mövzusu real hadisələrə…

Ətraflı

Ərəb dili 1- dərslik

Ərəb dili 1- dərslik

Kitab Ərəb əlifbasının bütün hərflərini və rəqəmlərini öyrədir. İlk səhifələrində hərflərə aid bütün qaydalar, hərəkələr, işarələr, müəyyənlik artiklı nümunələrlə izah edilmişdir.  Hər hərfin tələffüz edildiyi məxrəc qayda şəklində izah edilmiş, təsvirlərlə göstərilmişdir. Hər hərfin üç cür yazılışı şəkillərlə və sözlərlə öyrədilməklə yanaşı tapşırıqlarla daha da…

Ətraflı