“Ərəb əlifbası”

21.00 AZN

“Ərəb əlifbası” – İslam ensklopediyası da adlandırıla bilər. Kitabda uşaqlarınıza İslam dini haqqında ilkin bilıikləri vermək üçün uşaq dilində yazılmış məlumatlar vardır. Eyni zamanda elmi məlumatlar və peyğəmbərlər haqqqında məlumatlar vardır. Kitabda ərəb hərflərini və rəqəmlərini əyləncəli şəkildə öyrənmək üçün tapşırıqlar və testlər mövcuddur. Kitabdakı şeirlər uşaqlarınızın dillərinin əzbəri olacaqdır.  

Kateqoriya İD kod:1592