Ramazan Gündəliyim

8.00 AZN

Səhifə sayı-100 səh.
Daxili: Rəngli, şəkilli, nəfis tərtibatlı, keyfiyyətli vərəq.
Üz qabığı: Rəngli, illüstrasiyalı, Lak.
Kitabda bir ay boyunca hər gün edəcəyiniz faydalı əməllər toplanmışdır.
Hər gün üçün xüsusi ayrılmış səhifələrdə müxtəlif biliklər, məlumatlar da vardır.
Hər əməli yerinə yetirdikcə qarşısındakı boş çərçivədə qeyd etməklə (30 gün) 1 ay boyunca özünüzü xeyirlə məşğul edəcəksiniz.

Kateqoriya İD kod:2567

TƏSVİRİ

Kitabda bir ay boyunca hər gün edəcəyiniz faydalı əməllər toplanmışdır.
Hər gün üçün xüsusi ayrılmış səhifələrdə müxtəlif biliklər, məlumatlar da vardır.
Hər əməli yerinə yetirdikcə qarşısındakı boş çərçivədə qeyd etməklə (30 gün) 1 ay boyunca özünüzü xeyirlə məşğul edəcəksiniz.
Səhifə sayı-100 səh.
Daxili: Rəngli, şəkilli, nəfis tərtibatlı, keyfiyyətli vərəq.
Üz qabığı: Rəngli, illüstrasiyalı, Lak.