Balaca Riyaziyyatçı (3-4 yaş)

Kitab 3-4 yaşlı uşaqların sadə riyazi təsəvvürlərini formalaşdırmaq məqsədi daşıyır. Kitab məktə-
bəqədər tərbiyə və təlim müəssisələrinin tərbiyəçiləri və valideynlər üçün nəzərdə tutulub.

Rəngli, şəkilli. 76 səh.

Müəllif: Gülarə Rüstəmova

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);