Muhəmməd peyğəmbər

“Muhamməd peyğəmbər” (uşaqlar üçün) — İslam peyğəmbəri Muhamməd peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) həyatından bəhs edən rəngli, illüstrasiyalı kitabdır. Peyğəmbərin dünyaya gəlməsindən ölümünə qədər bütün həyatını və İslam tarixini əks etdirən, uşaqların anlayacağı dildə yazılmış hekayələrdən ibarətdir. Kitabdakı təsvirlər o dövrə səyahət etməkdə uşaqlarınıza yardımçı olacaq. Kitabdakı hekayələrə aid yazılmış şeirlər kitabı daha da maraqlı edir. İslam peyğəmbərinin gördüyü nəcib, xeyirxah işlər də kitabda ayrıca bölmə olaraq hekayələrdə əksini tapmışdır. Kitabda Xronologiya bölümü tarixi hadisələrin xronologiyasını əks etdirir. Mənbə bölümündə isə hekayələrin əsaslandığı isnad mənbə əks edilmişdir. Lüğət bölümündə isə kitabdakı sözlərin izahı verilmişdir. Qalın qabığlı, rəngli və nəfis tərtibatlı kitab sizin üçün çox gözəl və faydalı hədiyyə seçimi ola bilər! 

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);