LÜĞƏTİM ŞƏKİLLƏRLƏ

YENİ KİTAB

5 dildə — azərbaycan, türk, rus, ingilis, ərəb dillərində öyrədən “Lüğətim Şəkillərlə” kitabı! Bu lüğət vasitəsi ilə 3 yaşdan böyük olan hər kəs gündəlik istifadə etdiyimiz sözləri asanlıqla öyrənə biləcəkdir. 21 müxtəlif mövzunu əhatə etməklə 400 sözdən ibarət olan kitabda sözlər şəkillərlə müşayiət olunur. Bu isə sözlərin 5 dildə rahatlıqla yadda saxlanılmasına kömək edir.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);