Hecalarla nağıl

“Hə-şə-rat-lar  a-lə-min-də”  — hecalarla özün oxu” — nağıldakı sözlər hecalı şəkildə yazılmışdır. Oxumağı yeni öyrənmiş uşaqların səlis oxuya bilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şəkillərlə müşayət olunan nağıl maraqlı olması ilə yanaşı, həşəratlar haqqında faydalı məlumatları öyrədir. Həşəratları uşaqlara tanıdır. 

1 Comment

  • Alisha Williams
    Posted 26.06.2019 12:59 0Likes

    Thank you so much for the wonderful programs that you have developed for our kids! They loved your camp

Comments are closed.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);