Uşaq kitabları ilə oxucu görüşü

Ötən gün Kaspi liseyinin 100 dən çox şagirdi ilə uşaq kitabları yazarı Çinarə Köçərli arasında görüş təşkil olundu. “ Dünyamızı gözəlləşşdirək” adlı təbdirdə yazıçı yeni kitablarından hekayələri uşaqlarla birlikdə oxudu. Uşaqlar yazıçıdan imzalı kitablar əldə etdilər. Milli, mənəvi, islam dəyərlərinə uyğun mövzuda disskusiya etdilər.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);