Yeni Kitab! 1000 Sual-Cavab                 Qurani -Kərimdən

178 səh. Rəngli. nəfis tərtibat.

Kitab 1000 sualdan ibarət test şəklində tərtib edilmişdir.  Sualların düzgün cavabları Qurani-Kərimə isnad edilərək verilmişdir. Burada məqsəd Qurani-Kərimi öyrədən elmi dərin şəkildə maraqlı və asan yolla insanlara çatdırmaqdır. Test üsulu ilə verilmiş sualların cavabını tapdıqca həm surə və ayələrlə bağlı biliyinizi yoxlayacaq, həm də bilmədiklərinizi öyrənəcəksiniz. Elə bu səbəbdəndir ki, sualların doğru cavabları kitabın sonunda təqdim edilmişdir. Müxtəlif başlıqlardan ibarət olmaqla suallar məzmununa görə bölmələrə ayrılmışdır.

Müəllif hüquqları qorunur. Nəşriyyatın icazəsi olmadan bu nəşri və ya onun hər hansı bir hissəsini yenidən çap etmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qəti qadağandır.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);