Bamsı Beyrək Divlər Ölkəsində

Müəllif: Ufuk Tufan

Bamsı Beyrək və dostları 10-12 yaşındadırlar. Vətən üçün əhəmiyyətli olan bir daşı divlərdən qurtarmaq üçün yola çıxan dostlar bir çox maraqlı hadisələrlə rastalırlar. Macəra dolu bu nağılda uşaqlar, Vətən Sevgisi, Sülhsevər olmaq, Ədalətli olmaq, Şirindil olmaq, Təkəbbürlü olmamaq kimi müsbət mənəvi keyfiyyətlər öyrənirlər.

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);