ƏRƏB DİLİ DƏRSLİK 1

“Ərəb dili 1” Dərslik (uşaqlar üçün)- Ərəb hərflərini öyrədən interaktiv kitab! Hər bir hərfi və rəqəmlərini ayrı-ayrılıqda yazılışı və səslənməsi ilə öyrədir! Hər hərfi öyrədən səhifədə ərəb əlifbasına xas olaraq hərfin əvvəldə, ortada, sonda işlənməsi ilə verilmişdir. Hər söz şəkillərlə təsvir edilmişdir. Bu uşaqların çoxlu sayda ərəbcə sözlər əzbərləməsinə kömək edir. Hər beş hərfdən bir geniş şəkildə tapşırıqlar , testlər verilmişdir. Bu hərflərin adlarının, yazılış qaydasının, hərəkələrin, oxunuşunu daha yaxşı həkk edilməsinə yardım edir. Sonda hər bir sözün lüğəti təqdim edilimişdir. Hər hərfə aid geniş mətnlər uşaqların ərəb dilində sürətli oxumasına kömək edəcəkdir. Rəngli şəkilli bu kitab ərəb əlifbasını ana dilimiz qədər uşaqlara əlçatan edəcəkdir! 

setcookie('viewedProd[' . $post->ID . ']', $post->ID, time()+3600);